Meddelanden‎ > ‎

Bullentin inför SPA

skickad 7 jan. 2014 01:52 av Henrik Ossiansson
 * Det finns två depåutfarter på banan, den andra utfarten i uppförsbacken används inte och det är därför tillåtet att passerar linjen med alla fyra hjul
* Det finns två trafikljus på ingången till depån. Hastighestgränsen på 60km/h gäller från andra trafikljuset.
* Att tänka på angående kvalet, enligt reglerna får man inte lämna sin depåficka så att man riskerar att behöva stanna vid rödljuset vid utgången ur depåområdet. Trafikljuset slår om när klockan börjar ticka.
Comments